Türkçe


 5. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı

         Alanya HEP Üniversitesi, Alanya/Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2022

Online Konferans

Türk yazarlara Güzel Haber: Özetlerinizi türkçe olarak da gönderebilirsiniz.

***Özet İçin Son Başvuru Tarihi 25 Ocak 2022***

http://iccaua.com/page/turkce

ijcua@ahep.edu.tr 

 5. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı (ICCAUA 2022) organizasyon komitesi adına, Alanya HEP Üniversitesi'nin 11-13 Mayıs 2023 tarihinde ICCAUA 2022'a ev sahipliği yapacağını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu bağlamda, ülkemizden yazarların talepleri üzerine Türkçe dili ile sunum yapmak ve Türkçe makale versiyonlarını yazabilmeleri için Türkçe bir oturum açmaya karar verdik ve onlar için yüzde 60 extra indirim yapılması düşünülmüştür. Türkçe gerçekleştirilecek seansta, Oturum Başkanı Doç.Dr Seda H. Bostanci olacaktır.

ICCAUA 2022'un ana amacı, deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşmak için önde gelen akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirmektir. Bununla birlikte, ICCAUA 2022, akademisyenlerin tartışmalar yoluyla bilimsel bir atmosferde geri bildirim almaları ve diğer ülkelerdeki ve kurumlardaki profesyonellerle iletişim kurmalarını sağlamak için fırsatlar sunmayı amaçlamıştır.


 Konferans Konuları:

1). Mimarlık ve Teknoloji

Çevresel Sürdürülebilirlik

Akıllı Binalar

Yeşil Mimarlık ve Kentsel Planlama

İklim ve Yapılar

İklim Değişikliğine Uyum

İç Mimarlık

Mimarlık Tarihi ve Teorisi

Mimari Planlama ve Tasarım

Sürdürülebilir Çevresel Tasarım ve Teknoloji

Yapı Dokularında Tasarım ve Teknoloji

Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım

Peyzaj Planlaması

Enerji Korunumu

2). Sürdürülebilirlik ve Kentsel Tasarım

Peyzaj Mimarlığı ve Kentleşme

Sürdürülebilir Kentlsel Gelişme

Kentsel Ekoloji

Konut Alanları and Kentsel Çevreler

Kent Estetiği

Yeni Şehircilik

Kentsel Ulaşım Planlaması, Yönetim, ve Stratejileri

Afet Risk Yönetimi

Yenilenme ve Kentsel Yenileme

Kentsel Yayılma

Sağlıklı ve Üretken Ekonomi

 Kimyasallar, Atık ve Hava Kalitesi 

Kent ve Mimarlık Felsefesi

3). Miras ve Kültürel Peyzajlar

 -Canlandırma

- Soylulaştırma

-Uyarlanabilir yeniden kullanma

-Morfoloji

4). Habitat Çalışmaları / Altyapı

Altyapı

-Gelişen Kentler

-Kapalı Konut Yerleşimleri

- Çatışma ve Bölünmüş Bölgeler

- Gecekondu ve Çöküntü Bölgeleri

- Uygun Fiyatlı Evler

- Dirençlilik, Afet ve Karmaşıklıklar

 

5). İnşaat Mühendisliği

- Mühendislik Yapılarının Teorik ve İleri Teknolojisi

- Yüksek Yapılar ve Geniş Açıklıklı Yapılar

- Köprü ve Tünel Mühendisliği

- Yeni Yapılar ve Özel Yapılar

- Mühendislik Yapısı Güvenliği ve Afet Önleme

- Yapısal Güvenilirlik, Dayanıklılık ve Sağlık İzleme

- Proje ve Yapım Süreçleri

- İnşaat Mühendisliğinde Eğitim Konuları

- Atık Suyu Yeniden Kullanma ve Geri Dönüştürme

- Trafik Mühendisliği

- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)


 Özet teslimi için son tarih…. 30 Ocak 2022 
Erken Kayıt Son Tarihi….… 25 Mart 2022 
Tam Metin Bildiri Son Gönderim Tarihi …… 17 Nisan 2022
Konferans Tarihleri ……… …… 11-13 Mayıs 2022


- Özet Şablonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

 


* Lütfen Türkçe özetinizi veya Türkçe tam metninizi aşağıdaki e-posta adresini kullanarak doğrudan Türkçe oturum başkanlığına gönderin: ijcua@ahep.edu.tr

*Eğer İngilizce oturumlara katılmak istiyorsanız aşağıdaki linkten daha fazla bilgi alabilirsiniz:

http://iccaua.com/page/home

*Yayın Fırsatı: Lütfen buradan yayın olanaklarını inceleyin  

* Yüksek kaliteli yayınların yazarları “En İyi bilimsel yayın” sertifikasını alacaktır.

* Ödüllü bilimsel makaleler sponsorlu dergilerin editörleri için önerilecektir.

 

 

Erken kayıt ücretleri

25 Mart 2022 Tarihine Kadar

25 Mart 2022 tarihten sonra

Kayıt ücreti

Türkçe oturum

140 Euro

70 Euro

280 Euro

140 Euro

*Katılımınızı memnuniyetle karşılıyoruz ve özetlerinizi almayı dört gözle bekliyoruz.

* Lütfen bu duyuruyu bölümünüzdeki meslektaşlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.


F.R.Q

1. Türkiyeden katılım yapmak istediğim bu konferansta sunusumu İngilizce yapsamda indirimden yararlanabiliyor muyum? 

Evet. İngilizce oturumu için yüzde 30 indirim uyguladık. Daha fazla bilgi için, lütfen buraya tıklayın: http://iccaua.com/page/registration-fee 

 

2. Türkçe oturum için özet türkçe ve ingilizce olarak mı gönderilmeli, yoksa örnek word dosyasına sadece türkçe yazılması yeterli mi?

Tam metin Türkçe olmalıdır. Lütfen özetinizi Türkçe ve İngilizce olarak gönderiniz. uluslararası akademisyenler için de özetler yayınlayacağız.

 

3. Üç adet Türkçe bildiri göndermek istiyoruz, bildiri ücretinde indirim talep etmekteyiz.

Üç makale gönderen yazarların sadece ikisi için kayıt yaptırmaları gerekir. Üçüncü makale, kayıttan istisnalar olacaktır.

* Yalnızca iki makale gönderirseniz, her birini ayrı ayrı kaydettirmelisiniz.

 

4. Doçentlik şartlarını sağlayıp sağlamadığını da öğrenebilir miyim?

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nda verilen bilgiye göre, uluslararası konferansta tam kitap bildirisinde yayınlanan her makale üç puan alacak.  15 Aralık 2016 ve sonrası tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunludur. 15 Aralık 2016 öncesi tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunlu değildir.

5.Pandemi döneminde fiziksel toplantılara getirilen kısıtlamalar nedeniyle yüz yüze yapılamayan sözlü bildiri sunumu yerine, elektronik ortamda yapılan(e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler, doçentlik başvurusunda aranan bildiri/sözlü bildiri şartını sağlar mı?

Tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış ise elektronik ortamda yapılan (e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler başvuru şartlarını sağlayan eser olarak kullanılabilir. (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 2020)

5. Kongreniz akademik teşvik şartlarını karşılıyor mu?

Her üniversitenin kendi ilkeleri vardır. Bu, üniversite tarafından düzenlenen uluslararası bir konferanstır. konferansın e-kitabına sahip olacağız. Her makale DOI numaralarını alacaktır. kendi katılım sertifikanızı alacaksınız. Herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Lütfen üniversitenizden bunun kabul edilebilir olduğundan emin olmasını isteyin.

6. İki kişi olarak hazırladığımız tek bildiri için kongre katılım ücreti olarak yalnızca ilk yazarın ücret yatırması yeterli midir?

Evet, bir makaledeki yazar sayısına bakmadan, her makale için bir kayıt yapılması gerekmektedir.

7Türkçe sunulan ve tam metni gönderilen çalışmaların da ISBN numaralı tam metin bildiri kitabı yayınlanacak mıdır?

Evet

8.Türkçe tam metinler doi numarası alacak mıdır?

Evet

9.Türkçe sunum ve tam metinler için yayın fırsatları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yayın Fırsatı: Lütfen buradan yayın olanaklarını inceleyin  

İngilizce ve Türkçe makaleler arasında fark yoktur. jüri üyeleri makalelerin orijinalliğine ve kalitesine göre seçilen makalelere karar verecektir.

10.Türkçe özet ve tam metin için şablon ayrıca yayınlayacak mısınız? Yoksa İngilizce şablonu kullanarak mı teslim yapalım?

 İngilizce şablonu kullanarak Türkçe özet  ve İngilizce özet  Hazirlamaniz lazim.

her ikisi için de İngilizce şablonu kullanabilirsiniz.

 11.Özet teslimi için türkçe ve ingilizce aynı sayfada mı yer almalı yoksa iki ayrı sayfa halinde mi teslim edelim?

 Her ikisi de aynı sayfada olacak.

 12.Yayın olanaklarıyla ilgili "İngilizce ve Türkçe makaleler arasında fark yoktur" açıklamasını okudum. Fakat anlaşmalı dergilerin yayın dili İngilizce görünüyor. Bu durumda seçilen makalelerin sunum sonrası İngilizce'ye çevrilmesi mi gerekiyor, yoksa farklı Türkçe dergilere mi yönlendiriyorsunuz?

Seçilen makalelerin sunum sonrası İngilizce'ye çevrilmesi gerekiyor.

13. Konferansa katılım sağlamak için özet bildiri kitapçığında yer almak yetiyor mu? Tam metin teslimi zorunlu mu?  

Bu konferans için minimum şartlartimiz ozet dir. Bilimsel konferanslarda sadece özetleri yayımlanan yazarları YOK da kabul ediyor. Katılım belgenizi ve konferans özet kitabınızı alacaksınız.

14. tarafımıza kesin olmayan kabul mektubu gönderilmişti daha önce.. Kesin kabul mektubu ne zaman gönderilecek acaba?

 Konferanstan 2 hafta önce tüm nihai kabul mektubunu tüm yazarlara aynı anda göndereceğiz.

15. bildiri sunumlarının size gönderilmesi için son tarih nedir?

Konferanstan 2 hafta önce video sunumlarının gönderilmesi için son gündür.

16. Erken Kayıt'lara bildiri özet sahipleri olarak bizim de kayıt yaptırmamız gerekiyor mu? Ya da bildirilerimizin kabul sonucunu mu beklememiz gerekiyor?
"Erken kayıt " olarak kaydolmanız gerekiyor ve buna göre nihai kabul mektubunuzu yayınlayacağız.

17. Gönderdiğimiz  tam metinler Proceedings olarak yayınlandıktan sonra nasıl bir eleme yöntemiyle belirtilen dergilerde yayınlanacak?  

Konferans gününe kadar, sadece konferans özet kitap bildirilerini yayınlayacağız. Konferanstan bir gün sonra, editörler kendi dergileri için makaleleri seçecektir (iki hafta sürebilir). Ardından, konferansın kalan tam metinlerini konferansın tam kitap bildirilerinde yayınlayacağız. Bu, bilimsel dergilerde makale yayınlamak için en iyi profesyonel stratejidir.


  

Saygılarımla,

Dr. Hourakhsh A. Nia, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

ICCAUA2022 Konferans Başkanı

Follow us on:

    

 


 This conference is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY)