https://cbt20.fk.uns.ac.id/terbaru/https://djpen.kemendag.go.id/papamama/demo/http://ct.if.unsoed.ac.id/menang/https://ilmupolitik.uinsgd.ac.id/-/demo/
Türkçe | 7th International conference of Contemporary Affairs on Architecture and Urbanism

Türkçe


 7. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı

         Alanya Üniversitesi, Alanya/Antalya, Türkiye, 23-24 Mayıs 2024

(Hybrid konferans- yüz yüze ve çevrimiçi)

Türk yazarlara Güzel Haber: Özetlerinizi türkçe olarak da gönderebilirsiniz.

Özetlerin Alınma İçin Son Tarihi: 31 Mart 2024

http://iccaua.com/page/turkce

ijcua@alanyauniversity.edu.tr

"7. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı (ICCAUA 2024)", Alanya Üniversitesi'nin Anant Ulusal Üniversitesi ile işbirliği içinde ortaklaşa düzenlenmektedir. Konferans, Alanya Üniversitesi'nde yüz yüze oturumların yanı sıra Anant Ulusal Üniversitesi tarafından da çevrimiçi oturumlarla desteklenecek. Konferans, çağdaş mimarlık ve kentsel alanlar üzerine tüm teorileri, manifestoları ve metodolojileri bir araya getirerek mimarlık ve kent planlamasının geleceğine dair anlayışı artırmayı amaçlamaktadır. Genel olarak, 7. Uluslararası Mimarlık ve Şehircilikte Çağdaş Yaklaşımlar Konferansı, inşa edilmiş çevrede teori ile pratik arasında bir köprü kurmayı hedeflemektedir. Böylece, güncel inşa edilmiş çevreleri yaratma, değerlendirme ve anlama yöntemleri üzerine en son araştırma bulgularını ve yenilikçi yaklaşımları raporlar.

Konferansın kapsamına genel bir bakış, hakemli orijinal araştırma makaleleri, vaka ve teknik raporlar, incelemeler ve analizler, bildiriler, kısa iletişimler ve editöre notlar dahildir. Sanat, Mimarlık, Peyzaj, inşaat mühendisliği, Kentsel Planlama ve Kentsel Tasarım gibi farklı disiplinlerden mimarlık ve kentsel tasarım alanında çalışmaya ortak bir ilgi duyan tüm akademisyenler, uygulayıcılar, profesyoneller, araştırmacılar ve politika yapıcılar araştırmalarını paylaşmaya davetlidir. Konferans yalnızca en yüksek kalite ve etkiye sahip araştırmaları yayımlayacaktır.


 Konferans Konuları:

1). Mimarlık ve Teknoloji

Çevresel Sürdürülebilirlik

Akıllı Binalar

Yeşil Mimarlık ve Kentsel Planlama

İklim ve Yapılar

İklim Değişikliğine Uyum

İç Mimarlık

Mimarlık Tarihi ve Teorisi

Mimari Planlama ve Tasarım

Sürdürülebilir Çevresel Tasarım ve Teknoloji

Yapı Dokularında Tasarım ve Teknoloji

Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım

Peyzaj Planlaması

Enerji Korunumu

2). Sürdürülebilirlik ve Kentsel Tasarım

Peyzaj Mimarlığı ve Kentleşme

Sürdürülebilir Kentlsel Gelişme

Kentsel Ekoloji

Konut Alanları and Kentsel Çevreler

Kent Estetiği

Yeni Şehircilik

Kentsel Ulaşım Planlaması, Yönetim, ve Stratejileri

Afet Risk Yönetimi

Yenilenme ve Kentsel Yenileme

Kentsel Yayılma

Sağlıklı ve Üretken Ekonomi

 Kimyasallar, Atık ve Hava Kalitesi 

Kent ve Mimarlık Felsefesi

3). Miras ve Kültürel Peyzajlar

 -Canlandırma

- Soylulaştırma

-Uyarlanabilir yeniden kullanma

-Morfoloji

4). Habitat Çalışmaları / Altyapı

Altyapı

-Gelişen Kentler

-Kapalı Konut Yerleşimleri

- Çatışma ve Bölünmüş Bölgeler

- Gecekondu ve Çöküntü Bölgeleri

- Uygun Fiyatlı Evler

- Dirençlilik, Afet ve Karmaşıklıklar

 

5). İnşaat Mühendisliği

- Mühendislik Yapılarının Teorik ve İleri Teknolojisi

- Yüksek Yapılar ve Geniş Açıklıklı Yapılar

- Köprü ve Tünel Mühendisliği

- Yeni Yapılar ve Özel Yapılar

- Mühendislik Yapısı Güvenliği ve Afet Önleme

- Yapısal Güvenilirlik, Dayanıklılık ve Sağlık İzleme

- Proje ve Yapım Süreçleri

- İnşaat Mühendisliğinde Eğitim Konuları

- Atık Suyu Yeniden Kullanma ve Geri Dönüştürme

- Trafik Mühendisliği

- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)


Dedlileri ve önemli tarihleri bulmak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kontrol edin:

 

 


-Türkçe Oturum Özet Şablonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

-Türkçe Tam metin Şablonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız

-Ingilizce Oturum Özet Şablonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

 


* Lütfen Türkçe özetinizi veya Türkçe tam metninizi aşağıdaki e-posta adresini kullanarak doğrudan Türkçe oturum başkanlığına gönderin: ijcua@alanyauniversity.edu.tr

*Eğer İngilizce oturumlara katılmak istiyorsanız aşağıdaki linkten daha fazla bilgi alabilirsiniz:

http://iccaua.com/page/home

*Yayın Fırsatı: Lütfen buradan yayın olanaklarını inceleyin  

* Yüksek kaliteli yayınların yazarları “En İyi bilimsel yayın” sertifikasını alacaktır.

* Ödüllü bilimsel makaleler sponsorlu dergilerin editörleri için önerilecektir.

 

 

Erken kayıt ücretleri

10 Nisan 2024 Tarihine Kadar

11 Nisan 2024 tarihten sonra

Kayıt ücreti

Türkçe oturum

130 Euro

90 Euro

260 Euro

180 Euro

*Katılımınızı memnuniyetle karşılıyoruz ve özetlerinizi almayı dört gözle bekliyoruz.

* Lütfen bu duyuruyu bölümünüzdeki meslektaşlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.


F.R.Q

 

1. Türkçe oturum için özet türkçe ve ingilizce olarak mı gönderilmeli, yoksa örnek word dosyasına sadece türkçe yazılması yeterli mi?

Tam metin Türkçe olmalıdır. Lütfen özetinizi Türkçe ve İngilizce olarak gönderiniz. uluslararası akademisyenler için de özetler yayınlayacağız.

 

2. Üç adet Türkçe bildiri göndermek istiyoruz, bildiri ücretinde indirim talep etmekteyiz.

Üç makale gönderen yazarların sadece ikisi için kayıt yaptırmaları gerekir. Üçüncü makale, kayıttan istisnalar olacaktır.

* Yalnızca iki makale gönderirseniz, her birini ayrı ayrı kaydettirmelisiniz.

 

3. Doçentlik şartlarını sağlayıp sağlamadığını da öğrenebilir miyim?

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nda verilen bilgiye göre, uluslararası konferansta tam kitap bildirisinde yayınlanan her makale üç puan alacak.  15 Aralık 2016 ve sonrası tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunludur. 15 Aralık 2016 öncesi tarihlerde yapılan konferanslara ait olan katılım belgelerini sisteme yüklemek zorunlu değildir.

4.Pandemi döneminde fiziksel toplantılara getirilen kısıtlamalar nedeniyle yüz yüze yapılamayan sözlü bildiri sunumu yerine, elektronik ortamda yapılan(e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler, doçentlik başvurusunda aranan bildiri/sözlü bildiri şartını sağlar mı?

Tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış ise elektronik ortamda yapılan (e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler başvuru şartlarını sağlayan eser olarak kullanılabilir. (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 2020)

5. Kongreniz akademik teşvik şartlarını karşılıyor mu?

Her üniversitenin kendi ilkeleri vardır. Bu, üniversite tarafından düzenlenen uluslararası bir konferanstır. konferansın e-kitabına sahip olacağız. Her makale DOI numaralarını alacaktır. kendi katılım sertifikanızı alacaksınız. Herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Lütfen üniversitenizden bunun kabul edilebilir olduğundan emin olmasını isteyin.

6. İki kişi olarak hazırladığımız tek bildiri için kongre katılım ücreti olarak yalnızca ilk yazarın ücret yatırması yeterli midir?

Evet, bir makaledeki yazar sayısına bakmadan, her makale için bir kayıt yapılması gerekmektedir.

7Türkçe sunulan ve tam metni gönderilen çalışmaların da ISBN numaralı tam metin bildiri kitabı yayınlanacak mıdır?

Evet

8.Türkçe tam metinler doi numarası alacak mıdır?

Evet

9.Türkçe sunum ve tam metinler için yayın fırsatları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yayın Fırsatı: Lütfen buradan yayın olanaklarını inceleyin  

İngilizce ve Türkçe makaleler arasında fark yoktur. jüri üyeleri makalelerin orijinalliğine ve kalitesine göre seçilen makalelere karar verecektir.

10.Türkçe özet ve tam metin için şablon ayrıca yayınlayacak mısınız? Yoksa İngilizce şablonu kullanarak mı teslim yapalım?

 İngilizce şablonu kullanarak Türkçe özet  ve İngilizce özet  Hazirlamaniz lazim.

her ikisi için de İngilizce şablonu kullanabilirsiniz.

 11.Özet teslimi için türkçe ve ingilizce aynı sayfada mı yer almalı yoksa iki ayrı sayfa halinde mi teslim edelim?

 Her ikisi de aynı sayfada olacak.

 12.Yayın olanaklarıyla ilgili "İngilizce ve Türkçe makaleler arasında fark yoktur" açıklamasını okudum. Fakat anlaşmalı dergilerin yayın dili İngilizce görünüyor. Bu durumda seçilen makalelerin sunum sonrası İngilizce'ye çevrilmesi mi gerekiyor, yoksa farklı Türkçe dergilere mi yönlendiriyorsunuz?

Seçilen makalelerin sunum sonrası İngilizce'ye çevrilmesi gerekiyor.

13. Konferansa katılım sağlamak için özet bildiri kitapçığında yer almak yetiyor mu? Tam metin teslimi zorunlu mu?  

Bu konferans için minimum şartlartimiz ozet dir. Bilimsel konferanslarda sadece özetleri yayımlanan yazarları YOK da kabul ediyor. Katılım belgenizi ve konferans özet kitabınızı alacaksınız.

14. tarafımıza kesin olmayan kabul mektubu gönderilmişti daha önce.. Kesin kabul mektubu ne zaman gönderilecek acaba?

 Konferanstan 2 hafta önce tüm nihai kabul mektubunu tüm yazarlara aynı anda göndereceğiz.

15. bildiri sunumlarının size gönderilmesi için son tarih nedir?

Konferanstan 2 hafta önce video sunumlarının gönderilmesi için son gündür.

16. Erken Kayıt'lara bildiri özet sahipleri olarak bizim de kayıt yaptırmamız gerekiyor mu? Ya da bildirilerimizin kabul sonucunu mu beklememiz gerekiyor?
"Erken kayıt " olarak kaydolmanız gerekiyor ve buna göre nihai kabul mektubunuzu yayınlayacağız.

17. Gönderdiğimiz  tam metinler Proceedings olarak yayınlandıktan sonra nasıl bir eleme yöntemiyle belirtilen dergilerde yayınlanacak?  

Konferans gününe kadar, sadece konferans özet kitap bildirilerini yayınlayacağız. Konferanstan bir gün sonra, editörler kendi dergileri için makaleleri seçecektir (iki hafta sürebilir). Ardından, konferansın kalan tam metinlerini konferansın tam kitap bildirilerinde yayınlayacağız. Bu, bilimsel dergilerde makale yayınlamak için en iyi profesyonel stratejidir.

18-Türkçe oturum ile ingilizce oturuma katılmak arasındaki fark nedir?

Türkçe oturumunda makalenizi Türkçe sunacaksınız. Ayrıca tam metninizi Türkçe olarak da göndereceksiniz.

19-Türkçe oturuma katılırsam tam metnimin dergilerde yayınlanma olasılığı düşer mi?

Hayır, jüri üyeleri için makalenizin kalitesi önemlidir.

20-Sözlü sunumu türkçe yapıp tam metnimi ingilizce gönderebilir miyim?

Türkçe oturuma katılmak istiyorsanız tam metin ve sunumunuz Türkçe olmalıdır. Aynı kural İngilizce oturumları için de uygulanacaktır.

21- Öncelikle erken kayıt olarak kayıt olduktan sonra mı size özet ve tam metin yollamamız gerekiyor? Yoksa tam metni ve özeti önce gönderip kabul aldıktan sonra mı konferansa kayıt yaptıracağız?

özeti önce gönderip kabul aldıktan sonra konferansa kayıt olabilirsiniz. Konferansa kayıt için bildiri özetinizin kabul edilmesi yeterlidir.

22- Konferansın tam metnini hazırladıktan sonra powerpoint sunumunu da hazırladık powerpoint sunumumuzu da özet ve tam metinle birlikte yollayabilir miyiz? Yoksa konferensa kabul edildikten sonra ve konferanstan iki hafta öncemi powerpoint sunumunu göndereceğiz?

 PowerPoint sunumunuzu, özetiniz için kabul mektubunu aldıktan sonra ve konferans tarihinden iki hafta önce göndereceksiniz.

23-As I registered for the Turkish session, shall I submit a full article in Turkish and a presentation in Turkish language or not ? 

Yes, Your full paper and presentation will be all in Turkish.

 

* There is an online Turkish presentation choice in register screen, if I choose to register for the Turkish session do I submit the paper in English or in Turkish?

if you choose to register for the Turkish session, your paper should indeed be submitted in Turkish. This approach ensures that all participants in the Turkish session can fully engage with the content of your presentation in a language that is most accessible to them. presenting in the Turkish session will not affect your receipt of the conference materials and recognitions. You will receive an abstract e-booklet, e-full book proceedings and a participation certificate, just like all other participants.

 

* Do I still get an abstract booklet and participation certificate if I present in Turkish?

the certificates are designed in English, so you will receive your certificate in English, which we hope will be beneficial for your publication requirements and professional documentation.

 

 Do I need to translate my English abstract into Turkish since I've registered for an online presentation in Turkish?

 Yes, for the Turkish session, only the abstract may need to be translated into Turkish, along with the Turkish abstract provided. For full paper submissions in the Turkish session, there's no need for a Turkish translation of the full paper. Just the abstract will be translated into Turkish based on the provided template.


  

Saygılarımla,

Dr. Hourakhsh A. Nia,

Alanya  Üniversitesi

ICCAUA2024 Konferans Başkanı

Follow us on:

    

 


 This conference is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY)